Overige activiteiten

Naast de clubdag en de leer- en studiedag proberen we ook op andere momenten onze leden bij elkaar te brengen.

In 2018 heeft de zwartbles-fokkersgroep voor het eerst een eigen lammetjesdag georganiseerd. Deze dag is ontstaan om het zwartbles schaap weer in de schijnwerpers te zetten. Deze gelegenheid hebben we genomen om in het kader van Leeuwarden Friesland Culturele Hoofdstad van Europa het cultureel levend erfgoed, de zwartbles, te presenteren.

Ook heeft onze vereniging met stand en dieren gestaan op de Levend Erfgoed Fair te Harich.