Doelstelling

Na meer dan 25 jaar staat de zwartbles-fokkersgroep bekend als gezellige en sociale vereniging waarin hoogwaardige, sterke en gezonde zwartblessen worden gefokt. We besteden veel aandacht aan elkaar waardoor de sfeer binnen de vereniging erg prettig is. Dit wordt zeer gewaardeerd door onze leden en donateurs. Dit willen we in de toekomst blijven uitdragen. Daarom blijven we ons inzetten voor het sociale aspect van de vereniging door gezellige en leerzame activiteiten te organiseren waar een ieder zich thuis voelt en met elkaar in contact kan komen.

Fokdoel

Het behoud van de zwartbles als oud-Nederlands schapenras waarbij de eigenschappen als gemakkelijk aflammeren, goede moeder dieren, hoge vruchtbaarheid en grote melkgift, bewaard en verbeterd dienen te worden. De kenmerkende aftekening van de zwartbles moet gehandhaafd blijven.

Verder is het erg belangrijk om te behouden in de fokkerij;

Type

Dat wil zeggen, de ideale grondvorm, de wezenlijke kenmerken. Een sierlijk, goed ontwikkeld schaap, gerekt (er moet lengte in zitten) met een opgeheven hals en hoofdhouding. Daardoor heeft het soms een wat flauwe ruglijn. Van boven en van zijaanzicht is de romp wigvormig (peervorm). Het ongehoornde schaap heeft een sprekende kop met een krachtige ramsneus en draagt de grote oren horizontaal. Het hoogbenige dier heeft sterke poten en klauwen. De zwartbles is krachtig in stand en gang.

Inhoud

De inhoud is de afstand tussen de bovenkant van de rug en de onderkant van de buik ter hoogte van de laatste rib, in combinatie met lange ronde ribben. De inhoud is onafhankelijk van de hoogtemaat. We zien graag een dier met veel inhoud, dus veel diepte en rondribbigheid.

Ontwikkeling

De ontwikkeling is de combinatie van de inhoud, lengte en de hoogtemaat, ruimte dus. Een goede hoogte maat van een zwartbles ooi is 75-80 cm, van een zwartbles ram 85-90 cm. Een goed ontwikkeld schaap geeft meer kilo`s dan een beknopt schaap of een schaap met weinig inhoud en veel lengte.

Dierwelzijn

De zwartbles-fokkersgroep voorziet haar leden van advies met betrekking tot dierwelzijn. Hierbij valt te denken aan huisvesting, verzorging, gezondheid, inteelt en eventuele erfelijke afwijkingen.

We willen ons, als erkend zwartbles stamboek, blijven inzetten voor het fokken van hoogwaardige, kwalitatieve zwartblessen en het ondersteunen van fokkers en liefhebbers daar waar nodig om het ras in stand te houden.
Wij hebben ons aangesloten bij het platform-KSG en de SZH. Deze belangenbehartigers ondersteunen ons om onze doelen te verwezenlijken.