Stamboekregistratie

Binnen het stamboek kennen we drie mogelijkheden om schapen te registreren. Deze drie mogelijkheden zijn een soort kwalificaties. Deze kwalificaties, te noemen; stamboek, register en hulpboek worden hieronder verder uitgelicht. De afstamming en de aftekening bepalen in welke kwalificatie een dier valt, dus hoe het dier geregistreerd kan worden. Alle dieren die worden opgenomen dienen te voldoen aan de dan geldende aftekeningseisen die voor de desbetreffende kwalificatie bepaald zijn voor het jaar van opname. Kijk voor de huidige aftekeningseisen onder het kopje downloads en klik op aftekeningseisen.

Dieren die worden opgenomen krijgen een zogenaamde kleurcode, aan de hand van deze code is af te lezen welke aftekening het dier heeft. Een voorbeeld hiervan is een dier met de code “BS 2.2”, dit betekend Bles Smal, 4 witte poten. Een ander voorbeeld “SB 1.2”, dit betekend dat het dier een Scheve Bles, 1 witte voorpoot en 2 witte achterpoten heeft.

Ooien die “geen code” krijgen komen automatisch in het zogenaamde hulpboek omdat zij niet voldoen aan de aftekeningseisen, zelfs niet voor die van het register.

In de maand mei en juni komen de inspecteurs bij de fokkers langs om de geboren lammeren in te schrijven. De lammeren die worden ingeschreven krijgen een stamboeknummer, de fokker ontvangt een bij het dier passend stamboekbewijs.

Stamboek

In het stamboek mogen zowel rastypische zwartbles ooien als zwartbles rammen worden opgenomen uit de volgende combinaties;

 • stamboek vader X stamboek moeder
 • stamboek vader X register moeder
 • stamboek vader X Hulpboek moeder met kleurcode en 5 aaneengesloten bekende generaties (allen met kleurcode)

Register

Het register bestaat uitsluitend uit zwartbles ooien die wel rastypisch zijn maar één of twee kleine kleurfoutjes hebben. Het betreft ooien uit de volgende combinaties;

 • stamboek vader X stamboek moeder
 • stamboek vader X Hulpboek moeder met kleurcode en 5 aaneengesloten bekende generaties (allen met kleurcode)

Hulpboek

In het hulpboek kunnen uitsluitend ooien worden opgenomen zowel met als zonder kleurcode. Het maakt niet uit hoe oud de ooien zijn of hoe ze eruit zien, ook is het ras niet van belang en hoeven ze aan geen enkele uiterlijke voorwaarden te voldoen. Indien de ooien gedekt worden door een stamboekram kan na 5 generaties (met kleurcode), als het afstammingsbewijs vol is, de daarna geboren generatie opgenomen worden in het stamboek of register. Mits die voldoen aan de dan geldende aftekeningseisen voor die kwalificatie. Klik op het woord hulpboek en u komt bij de pagina waar meer informatie te vinden is over deze manier van registreren.

Dieren die kunnen worden opgenomen in het hulpboek betreft ooien uit de volgende combinaties;

 • stamboek vader X onbekende moeder
 • stamboek vader X register moeder
 • stamboek vader X stamboek moeder
 • stamboek vader X hulpboek moeder
 • onbekende vader X stamboek moeder
 • onbekende vader X register moeder
 • onbekende vader X onbekende moeder
 • onbekende vader X hulpboek moeder