Rammencirkel

Een rammencirkel wordt ook wel kringfokkerij genoemd. Deelnemers worden wel kringleden genoemd. Door het fokken aan de hand van een rammencirkel zal een homogener koppel zwartblessen ontstaan die nauw aan elkaar verwant zijn maar waarvan het inteeltpercentage erg laag is. Dit heeft een enorm positief effect op de genetische diversiteit binnen de zwartblesschapen zonder dat er verlies van belangrijke eigenschappen plaatsvindt.

 

Voor- en nadelen

+ Inteelt percentage blijft laag, of wordt lager
+ Verwantschap neemt af, minder zussen, meer nichten, achternichten ed.
+ Grotere genetische diversiteit, rammen krijgen ongeveer dezelfde kansen voor het doorgeven van hun genen
+ Homogenere zwartblessen
+ Duidelijkheid, een ieder weet wat er te wachten staat

+ Rammen keuze binnen vaste families
+ Zekerheid beschikking over dekram
+ Vaste, lage prijs voor dekrammen, kan zelfs kostendekkend zijn, afhankelijk van de te maken afspraken hierover, zie deelname, voorwaarden en regels

 

– Geen “vrije” rammenkeuze, wel vrij binnen de afgesproken deelnemende kudde in de rammencirkel
– Hogere moeilijkheid i.v.m. aftekeningseisen, waardoor misschien te weinig ingeschreven ramlammeren kunnen voorkomen in een bepaald jaar
– Absolute medewerking deelnemers nodig voor succes, positieve inzet en open overleg naar elkaar is voorwaarde voor deelname
– Een excellente ram kan ook maar één seizoen gebruikt worden binnen de cirkel

 

 

Werkwijze

Een rammencirkel bestaat uit een aantal kuddes waarbij in iedere kudde een jonge dekram wordt ingezet zoals in onderstaand voorbeeld zichtbaar is. Hoe meer kuddes deelnemen aan een rammencirkel hoe lager het inteeltpercentage wordt. Doordat er telkens jonge rammen worden ingezet zal er geen enkele ram extreem dominant voorkomen in de afstamming. Alle rammen krijgen ongeveer evenveel kans hun genen door te geven. Het is ook de bedoeling om met zoveel mogelijk jonge ooien te fokken zodat er tevens minder kans is op een dominant aanwezige ooi in de afstamming.

 

Kudde 1 gebruikt een jonge dekram uit Kudde 5
Kudde 2 gebruikt een jonge dekram uit Kudde 1
Kudde 3 gebruikt een jonge dekram uit Kudde 2
Kudde 4 gebruikt een jonge dekram uit kudde 3
Kudde 5 gebruikt een jonge dekram uit kudde 4

 

Deelname, voorwaarden en regels

Leden van de zwartbles-fokkersgroep hebben hierover inmiddels uitgebreid informatie ontvangen. Mocht u hier meer over willen weten dan kunt u contact opnemen met één van de bestuursleden.