Hulpboek

Het zwartbles hulpboek maakt het mogelijk dat onze leden alle ooien die zij willen aanhouden, geregistreerd hebben. Dit is belangrijk voor gecontroleerde invoer van ‘vers bloed’. Maar ook belangrijk: het hulpboek beschermt ook deze dieren tegen ruiming bij grote uitbraken van besmettelijke dierziekten.

In het hulpboek kunnen uitsluitend ooien worden opgenomen. Deze ooien kunnen van elke leeftijd zijn, en hoeven niet te voldoen aan de aftekeningseisen en ook mag hun afstamming (eventueel gedeeltelijk) onbekend zijn. Wanneer zij wel voldoen aan de aftekeningseisen noteert de inspecteur een kleurcode, die vervolgens op het afstammingsbewijs komt. Dit betekent dat er zowel hulpboekdieren kunnen zijn met als zonder kleurcode. De aftekeningseisen worden jaarlijks vastgesteld in de algemene ledenvergadering. Een dier wat nu wordt opgenomen moet voldoen aan de nu vastgestelde aftekeningeisen ongeacht de leeftijd van het dier.

Indien hulpboek-ooien gedekt worden door een stamboek ram hebben hun lammeren (tenminste) één bekende generatie in hun afstamming. Na vijf generaties is het hele afstammingspapier vol en voldoet de daarna geboren generatie aan de eis qua bekendheid van de afstamming, die geldt voor opname in het stamboek of register. Zijn in al deze generaties de moederdieren hulpboek met kleurcode, dan heeft de daarna geboren generatie de mogelijkheid om als stamboekdier of registerdier opgenomen te worden.
Met andere woorden: dan heeft u een officieel stamboek- of registerdier waaruit ook rammen kunnen worden opgenomen.