Blauwtongvirus 3

Blauwtongvirus 3

Ook bij de populatie zwartblessen slaat het blauwtongvirus hard toe. Wat dit voor gevolgen zal hebben voor ons ras is nog niet bekend. Bij de meeste fokkers worden de ooien in deze periode gedekt, net als in andere jaren.

Vanuit het bestuur is er overleg met verschillende belangenorganisaties om te kijken hoe we met elkaar kunnen proberen de diversiteit binnen ons ras te behouden tijdens maar ook ná de uitbraak van BTV3.

Op 4 november houden we onze algemene ledenvergadering. De agenda valt te lezen in het clubblad, eveneens als de jaarverslagen.