Najaarsnieuws

Najaarsnieuws

Na het afsluiten van de vruchtbare algemene ledenvergadering kunnen we tevreden terug kijken op een succesvol verenigingsjaar. Enkele hoogtepunten zoals de clubdag, ramlambespreekdag en leer- en studiedag waren goed bezocht.

Het afgelopen verenigingsjaar heeft de zwartbles-fokkersgroep voor een grote uitdaging gestaan omtrent PH1. Hier zijn we als stamboekvereniging erg proactief mee bezig geweest wat heeft geresulteerd in een enorm hoog aantal geteste dieren. Hieruit blijkt wederom dat onze leden het dierwelzijn hoog in het vaandel hebben staan.

Vooraf is het nooit helemaal zeker hoe zo een situatie omtrent genetische afwijkingen, zoals PH1, uitpakt en welke gevolgen dit heeft voor de gehele fokkerij. In het verleden zijn er meerdere rassen door een genetische flessenhals gegaan om bepaalde genetische afwijkingen en mogelijke ziektegevoeligheden uit te fokken. Dit lijkt bij PH1 bij zwartblessen niet het geval te zijn, in tegendeel! Er zijn dit jaar wederom meer stamboek dekrammen binnen de vereniging ingezet dan voorgaand jaar.

De mogelijkheden omtrent de subsidieregeling vanuit het GLB2023 voor zeldzame huisdierrassen, waaronder ook onze zwartbles valt, delen we met onze leden zodra hier meer informatie over is. Houdt hiervoor ook de website van de SZH in de gaten.