Tarieven

Verenigingstarieven 2020 – 2021

Entreekosten nieuw lid   12,00
Contributie per jaar   34,00
Contributie vanaf 1 mei   17,00
Contributie maatschap per jaar * 46,00
Contributie partnerlidmaatschap   12,00
Contributie partnerlidm. per 1 mei   6,00
Contributie buitengewoon lidmaatschap   34,00
Contributie donateur   12,00
Contributie donateur per 1 mei  6,00

Stamboek-, keurings- en registratietarieven

Dierregistratie 1-15 ooien   2,30
Dierregistratie 15-25 ooien   1,50
Dierregistratie 25>  ooien   0,75
Inschrijving ooilam *** 4,50
Inschrijving ramlam *** 7,00
Inschrijving ooi *** 4,50
Inschrijving ram *** 7,00
Voorrijkosten inspecteur   15,00
Keuringskosten 1 t/m 3 schapen   15,00
Keuringskosten > 3 schapen / sch.   5,00
Waarderen schaap *** 8,00
Overschrijven schaap op naam **/ *** 4,50
Registratie gebruik ram derden   11,50

Toevoeging

* Maatschap niet > 2 adressen
** Kosten koper
*** Incl. Afstammingsbewijs