De Vereniging

De zwartbles-fokkersgroep is 1 januari 1995 opgericht en officieel erkend als fokkerijorganisatie voor zwartbles schapen.
Onze vereniging bestaat uit een verenigde groep zwartbles fokkers en donateurs verspreid over heel Nederland. We zetten ons actief in voor het behoud van de zwartbles als oud-Nederlands schapenras, door het fokken en registreren van zwartblessen.

We organiseren gezellige en leerzame activiteiten waarbij het sociale aspect van de vereniging hoog in het vaandel staat. Op deze dagen worden contacten gelegd en onderhouden. We kunnen elkaar vragen stellen en wisselen veel kennis uit.

Alle zwartbles fokkers zijn verplicht de lammeren te voorzien van unieke bedrijfsoormerken. Dit dient als I&R merk, registratie van ons stamboek en voor eventuele dierziekte bestrijdingsprogramma`s van de Gezondheidsdienst voor dieren.

Het bestuur wordt momenteel gevormd door: de voorzitter, secretaris, penningmeester, en wordt ondersteund door de regio-vertegenwoordigers tevens inspecteurs.

In de maanden mei en juni komen de inspecteurs van het stamboek langs om de lammeren op te nemen zodat die allen geregistreerd zijn. Alle dieren krijgen een uniek afstammingsbewijs met de kleurcode die het dier gekregen heeft van de inspecteur.

Al het werk, zowel administratief als veldwerk wordt door vrijwilligers van de zwartbles-fokkersgroep gedaan.

De vereniging is gebaseerd op vrijwillige medewerking van de leden, waarbij alleen de gemaakte kosten worden vergoed, hierdoor kunnen de bijdragen van de leden zo laag mogelijk worden gehouden.


Het zwartbles stamboek is gesloten. Dit betekend dat er geen schapen zonder afstammingsbewijzen worden ingeschreven in het stamboek of het register. Wél kunnen schapen zonder afstammingsbewijzen worden ingeschreven in het hulpboek. Dit betekent dat álle ooien kunnen worden ingeschreven.