Clubdag 2022


In mei werden wij lid van de Zwartbles fokkersgroep.
Terwijl onze eerste 6 Zwartblessen in de wei dartelen, verschijnt de eerste activiteit van de
fokkersgroep in de agenda: de clubdag. Die willen wij niet missen. Op zaterdag 25 juni rijden we naar Hellendoorn, waar wij hartelijk worden ontvangen door Steven Hendriks van de Helderse Hoeve. Al smikkelend van een punt heerlijke aardbeientaart, die Annemarie en Eduard meebrachten, vertelt Steven over zijn holistische wijze van bedrijfsvoering en beweidingsaanpak. Daarna gaan we bij de Zwartblessen en de kippen kijken. De kippen grazen achter de schapen aan en de Twentse landganzen fungeren als waakhonden tegen predatoren. Om van elkaar te leren, bespreken we: Over welke ooi ben je nu het meest tevreden? Welke ram ziet er het beste uit en waarom?

Testen op PH1
Vervolgens is het alweer tijd voor de lunch. Wiepke Lam geeft daarna een update over de nierziekte PH1. Wiepke vertelt over de ontwikkeling van de test en wat de testuitslagen van vorig jaar waren (zie eerder clubblad). De laatste monsters worden nu verzameld, om de lammeren van dit jaar te laten testen op de ziekte. Of deze testen in de toekomst tegen een gereduceerd tarief gedaan kunnen worden, is niet met zekerheid te zeggen en hangt o.a. af van het aantal monsters dat we aanbieden. Het bestuur zal zeker proberen het gereduceerde tarief af te spreken. Het doel is verdere verspreiding van de ziekte tegen te gaan. Bij het juiste fokbeleid is het mogelijk de nierziekte uit het ras te fokken. Sowieso is het niet raadzaam een ooi, die drager is, te kruisen met een ram, die drager is. Dit om te voorkomen, dat je lijders aan de PH1-ziekte fokt. Het is nog niet bekend of dragers (op termijn) ook ziek kunnen worden. Het is en blijft niet verplicht om te testen. Het is echter wel aan te raden, zodat je als eigenaar weet en kunt communiceren aan een eventuele koper, dat het dier PH1-vrij of drager is. Er zijn redenen, waarom je zou kunnen besluiten door te fokken met een PH1-dragende ooi. Als de ooi een aantal goede fokeigenschappen heeft, die je in je groep wilt behouden, kun je ervoor kiezen te kruisen met een PH1-vrije ram. Een deel van de nakomelingen zal drager zijn en een deel zal PH1-vrij zijn (theoretisch zal de helft van de nakomelingen drager zijn en de helft PH1-vrij). Vervolgens moet je als eigenaar een keuze maken wat te doen met de PH1-dragende lammeren.
Het bestuur van onze fokkersgroep zal nog adviserend beleid maken voor de leden.
Na dit serieuze verhaal nemen we nog een punt van de aardbeientaart en gaan we weer naar de Zwartblessen. Wiepke beoordeelt een aantal lammeren voor opname in het stamboek, en hij neemt een paar Twentse landganzen over van Steven. Ik hoop, dat de ganzen Fries spreken..
Het was een gezellige en leerzame dag. Tot de volgende keer. Astrid en Ian